Zobrazit fotografii

Zobrazit fotografii

Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
  PŘEDCHOZÍ
OBSAH
DALŠÍ
DALŠÍ  


Zobrazit fotografii

Zobrazit fotografii

Našim maloobchodním partnerům se snažíme vytvořit takové podmínky, aby se kvalitou prodávaného zboží odlišili od velkoobchodních řetězců. Pro podporu prodeje je však zásadní budování dobrého jména firmy Hadač a Zapletal, s r.o. Kvalitu našich výrobků ocenilo v roce 2005 Sdružení českých spotřebitelů a udělilo naší firmě prostřednictvím Krajského hejtmana ocenění "Spokojený zákazník Jihomoravského kraje".
Firma Hadač a Zapletal, s r.o., si za dobu svého působení získala pevné místo mezi výrobci a dodavateli masa a masných výrobků na trhu. Svou transformaci v moderní provoz úspěšně završila plným schválením provozu bez omezení pro výrobce s velkou kapacitou.

Hadač Zapletal

(c) Copyright 2006, Filip Tesař