Zobrazit fotografii

Zobrazit fotografii

Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
Zobrazit fotografii
  PŘEDCHOZÍ
OBSAH
DALŠÍ
DALŠÍ  

Firma Hadač a Zapletal, s r.o.,

byla založena v roce 1994 současnými spolumajiteli, pány Lubomírem Hadačem a MVDr. Pavlem Zapletalem, se sídlem v Rosicích u Brna. Za dobu své existence prošel výrobní provoz mnoha modernizacemi vyžadovanými nejen legislativními požadavky, ale také stále se zvyšujícími požadavky na sortimentní nabídku ze strany zákazníků, kteří po dobrých zkušenostech se servisem a kvalitou našich výrobků, zároveň však se solidní cenou, trvale rozšiřují sortiment výrobků dodávaných naší firmou.
Firma se zaměřuje na dodávky čerstvého chlazeného vepřového a hovězího masa a masných výrobků sítím maloobchodních prodejen, gastroprovozovnám, vývařovnám společného stravování, výrobcům studené kuchyně, apod. Zásobujeme zákazníky širokým sortimentem masných výrobků; ať už jsou to drobné masné výrobky, měkké salámy, šunkové výrobky a speciality, uzená masa, trvanlivé masné výrobky a vařené výrobky. Sortiment je tak široký, že si v něm ten "svůj" výrobek vybere opravdu každý. Masné výrobky jsou dodávány volně, či baleny v ochranné atmosféře nebo vakuu.
Pro zajištění distribuce našeho zboží využíváme pouze vlastní dopravu. Všechny vozy jsou vybaveny předepsanými náležitostmi a plně vyhovují všem veterinárně-hygienickým požadavkům na rozvozové automobily. Naše firma je pod stálým veterinárním dozorem.
Ve firmě je zaveden, certifikován a uplatňován systém kritických bodů HACCP, pravidelně je prováděno senzorické a mikrobiální hodnocení masných výrobků.

(c) Copyright 2006, Filip Tesař